Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Doskonalenie kompetencji przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako jeden z warunków sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zespoły zarządzania kryzysowego
Pages (from - to)

35 - 49

Book

Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0