Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Polska
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

175 - 187

Comments

Bibliografia na stronie 187. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku

Ministry points / chapter

20.0