Processing may take a few seconds...

Book


Title

Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Additional title

PL Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym : europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Autorzy monografii starali się wykazać, że kwestie bezpieczeństwa, niezależnie od jego zakresu podmiotowego lub przestrzennego, a więc tego, czy dotyczą obszaru Europy, danego państwa lub jedynie jego części, stanowią priorytet, gwarantujący realizację podstawowych funkcji państwa wobec swoich obywateli. Starali się wykazać, że poszczególne rodzaje bezpieczeństwa, a więc przede wszystkim bezpieczeństwo gospodarcze, militarne, społeczne, polityczne, wewnętrzne oraz energetyczne, są ze sobą powiązane i zaburzenia jednego z nich, mogą także wpływać na destabilizację innych rodzajów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nierozerwalne jest także w skali podmiotowo-przestrzennej, co za tym idzie zagrożenia dla obszaru europejskiego są również zagrożeniami dla poszczególnych państw europejskich, a także w mniejszym stopniu zagrożeniami lokalnymi. Tym samym zwiększanie poziomu wybranych typów bezpieczeństwa (militarnego, gospodarczego i społecznego itd.) musi rozpoczynać się już na poziomie lokalnym, a następnie przechodzić do poziomu krajowego i europejskiego.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

372

ISBN

978-83-7523-605-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052487538805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Europejskie,%20krajowe%20i%20lokalne%20aspekty%20bezpiecze%C5%84stwa%20:%20bezpiecze%C5%84stwo%20RP%20w%20wymiarze%20narodowym%20i%20mi%C4%99dzynarodowym

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Haiti
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Norwegia
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy artykułach. Część tekstu w języku angielskim.

Chapters
Wstęp (p. 7-15)
Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu NATO (p. 40-52)
Konsekwencje brexitu dla bezpieczeństwa europejskiego (p. 77-88)
Ograniczenia w prognostyce zagrożeń (p. 89-102)
Bezpieczeństwo energetyczne w polityce Banku Światowego w Polsce (p. 265-285)
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w dobie ataków cybernetycznych (p. 334-348)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0