Processing may take a few seconds...


Title

Wstęp

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

7 - 15

Book

Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other