Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wstęp

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

wstęp / przedmowa

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

7 - 15

Książka

Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne