Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo energetyczne w polityce Banku Światowego w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Polska
Pages (from - to)

265 - 285

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 284-285.

Book

Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0