Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

280

ISBN

978-83-7523-597-5

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18001170

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Systemy łączności i transmisji informacji
  • System obronny państwa
  • Polska
EN
  • Communication and transmission systems
  • State defence system
  • Poland
Rozdziały
System łączności w systemie obronnym państwa (s. 11-29)
Maskowanie w cyberprzestrzeni (s. 31-42)
Rosnące znaczenie tematyki cyberbezpieczeństwa na przykładzie ćwiczeń NATO CWIX 2016 (s. 31-42)
Niebezpieczna cyberprzestrzeń 2016 (s. 43-66)
Projektowanie i budowa systemów informatycznych (s. 105-136)
Wirtualna rzeczywistość a edukacja użytkowników cyberprzestrzeni przeznaczenia militarnego (s. 137-150)
Koncepcja nowoczesnego systemu wspomagania dowodzenia w cyberprzestrzeni współczesnego pola walki (s. 209-224)
Stan obecny i perspektywy systemu rozpoznania sił powietrznych (s. 223-244)
Systemy informatyczne wspomagające gospodarkę magazynową (s. 258-267)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0