Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP

Editors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

280

ISBN

978-83-7523-597-5

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18001170

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Systemy łączności i transmisji informacji
  • System obronny państwa
  • Polska
EN
  • Communication and transmission systems
  • State defence system
  • Poland
Chapters
System łączności w systemie obronnym państwa (p. 11-29)
Maskowanie w cyberprzestrzeni (p. 31-42)
Rosnące znaczenie tematyki cyberbezpieczeństwa na przykładzie ćwiczeń NATO CWIX 2016 (p. 31-42)
Niebezpieczna cyberprzestrzeń 2016 (p. 43-66)
Projektowanie i budowa systemów informatycznych (p. 105-136)
Wirtualna rzeczywistość a edukacja użytkowników cyberprzestrzeni przeznaczenia militarnego (p. 137-150)
Koncepcja nowoczesnego systemu wspomagania dowodzenia w cyberprzestrzeni współczesnego pola walki (p. 209-224)
Stan obecny i perspektywy systemu rozpoznania sił powietrznych (p. 223-244)
Systemy informatyczne wspomagające gospodarkę magazynową (p. 258-267)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0