Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Niebezpieczna cyberprzestrzeń 2016

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Pages (from - to)

43 - 66

Book

Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP

Ministry points / chapter

20.0