Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Niebezpieczna cyberprzestrzeń 2016

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Pages (from - to)

43 - 66

Book

Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP

Points of MNiSW / chapter

20.0