Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Systemy informatyczne wspomagające gospodarkę magazynową

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gospodarka magazynowa
  • Logistyka wojskowa
  • Systemy informatyczne
  • Wsparcie logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

258 - 267

Book

Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP

Points of MNiSW / chapter

20