Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rosnące znaczenie tematyki cyberbezpieczeństwa na przykładzie ćwiczeń NATO CWIX 2016

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Ćwiczenia wojskowe
Pages (from - to)

31 - 42

Book

Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0