Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Przemiany w Siłach Zbrojnych w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

130 - 145

Book

Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym