Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Wydawca

Instytut Spraw Publicznych, Wyd. UJ, Kraków

Data opublikowania

2016

Liczba stron

233

ISBN

978-83-934584-8-6

Rozdziały