Processing may take a few seconds...

Employee

dr Paweł Piotrowski

Organizational unit

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

p.piotrowski@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-5332-7475

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History: 100%