Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wojsko Polskie w stanie wojennym

Authors

[ 1 ] Katedra Służb Specjalnych, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2021

Published in

Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski

Journal year: 2021 | Journal number: nr 12

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

67 - 76

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej