Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojsko Polskie na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w latach 1945-1946

Authors

[ 1 ] Katedra Służb Specjalnych, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Śląsk
  • Wrocław (woj. dolnośląskie)
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

183 - 190

Book

Kalendarz Wrocławski 2020. XLIV

Points of MNiSW / chapter

5.0