Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zabezpieczenie kontrwywiadowcze jednostek wojskowych stacjonujących na terenie bolesławieckiego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Armia Radziecka
  • KGB
  • Powiat bolesławiecki (1946-1975)
  • Służba bezpieczeństwa
  • Służba Bezpieczeństwa (SB Polska)
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Wywiad polski
  • Wywiad radziecki
Pages (from - to)

280 - 293

Comments

Bibliografia na stronach 292-293.

Book

Spojrzenia nie tylko na wschód : od Dolnego Śląska po Syberię : XX wiek w historii, historiografii i naukach politycznych : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin

Ministry points / chapter

20.0