Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zabezpieczenie kontrwywiadowcze jednostek wojskowych stacjonujących na terenie bolesławieckiego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Armia Radziecka
  • KGB
  • Powiat bolesławiecki (1946-1975)
  • Służba bezpieczeństwa
  • Służba Bezpieczeństwa (SB Polska)
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Wywiad polski
  • Wywiad radziecki
Pages (from - to)

280 - 293

Comments

Bibliografia na stronach 292-293.

Book

Spojrzenia nie tylko na wschód : od Dolnego Śląska po Syberię : XX wiek w historii, historiografii i naukach politycznych : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin

Points of MNiSW / chapter

20.0