Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Janusz Olszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

j.olszewski@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-286

ORCID

0000-0002-3342-2520

ResearcherID

B-9905-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (1)

Książki (1)