Processing may take a few seconds...

Book


Title

Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju: praca naukowo - badawcza nr II. 2.25.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Keywords
PL
  • Potencjał obronny państwa
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Polska
Chapters