Processing may take a few seconds...

Book

Title

Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju: praca naukowo - badawcza nr II. 2.25.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Keywords
PL
  • Potencjał obronny państwa
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Polska
Chapters