Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Istota, cele i narzędzia polityki gospodarczo - obronnej oraz jej efekty w latach 1990 - 2018 ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu obronnego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka gospodarcza
  • Polityka obronna
  • Przemysł zbrojeniowy
  • System obronny państwa
Abstract

PL W opracowaniu uwzględniono dorobek teoretyczny w obszarze polityki gospodarczo – obronnej, przedstawiono jej zróżnicowane pojmowanie, zależne od przesłanek i uwarunkowań ideologicznych, politycznych, ekonomicznych i militarnych. Przedstawiono jej główne cele, funkcje i narzędzia wspomagające ich realizację. Zarysowano kształtowanie i realizację polityki gospodarczo – obronnej Polski po roku 1990, kładąc nacisk na przemiany gospodarki obronnej, uznawanej za jeden z najważniejszych czynników wpływających na zdolności obronne państwa. Przedstawiono trudności w jej kształtowaniu i realizacji, spowodowane czynnikami obiektywnymi, wynikającymi z dynamicznych procesów przekształcania ustroju polityczno – gospodarczego, z uwarunkowań międzynarodowych, ale także będących wynikiem popełnianych błędów, niewłaściwych kierunków działań, czasem zaniechań decydentów, spowodowanych często brakiem wystarczającej wiedzy i doświadczenia i stąd niedoceniających znaczenia gospodarki obronnej dla bezpieczeństwa państwa.

Pages (from - to)

32 - 57

Book

Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski

Presented on

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski, 03.09.2019, Kielce, Polska

Ministry points / chapter

20.0