Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wyścig zbrojeń i technologie obronne : wzajemne relacje, uwarunkowania i trendy rozwojowe

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Innowacje
  • Modernizacja
  • Polityka wojskowa
  • Postęp techniczny
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Sprzęt wojskowy
  • Świat
Pages (from - to)

13 - 31

Book

Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia

Points of MNiSW / chapter

20.0