Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Dominik Smyrgała

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

d.smyrgala@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 33 76

ORCID

0000-0002-2739-4551

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

1.3 Historia: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (1)

Książki (3)