Processing may take a few seconds...

Book

Title

Niepodległość ma jeden kształt : Antoniemu Macierewiczowi w 70. rocznicę urodzin

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Łomianki, Polska

Publisher name

Wydawnictwo LTW

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo LTW

Date of publication

2018

Number of pages

511

ISBN

978-83-7565-568-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052717005505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87%20ma%20jeden%20kszta%C5%82t&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Macierewicz Antoni (1948- )
  • Opozycja polityczna nielegalna
  • Polityka
  • Polska
  • PRL
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służby specjalne
  • Służba Bezpieczeństwa
  • Urząd Ochrony Państwa
Comments

Na stronie redakcyjnej podtytuł: księga dedykowana Antoniemu Macierewiczowi w 70. rocznicę urodzin. Bibliografia selektywna publikacji Antoniego Macierewicza na stronach 33-61.

Chapters
Polska racja stanu a geopolityczna koncepcja Antoniego Macierewicza (p. 109-140)
Uwikłania Wiesława Chrzanowskiego : (próba podsumowania) (p. 239-274)
Nowe służby na nowe czasy. Uwagi na temat likwidacji Służby Bezpieczeństwa, weryfikacji i utworzenia Urzędu Ochrony Państwa (p. 385-412)
Czerwona pigułka : Anatolij Golicyn i jego książki (p. 413-442)
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20