Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Niepodległość ma jeden kształt : Antoniemu Macierewiczowi w 70. rocznicę urodzin

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Łomianki, Polska

Wydawca

Wydawnictwo LTW

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo LTW

Data opublikowania

2018

Liczba stron

511

ISBN

978-83-7565-568-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052717005505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87%20ma%20jeden%20kszta%C5%82t&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Macierewicz Antoni (1948- )
  • Opozycja polityczna nielegalna
  • Polityka
  • Polska
  • PRL
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służby specjalne
  • Służba Bezpieczeństwa
  • Urząd Ochrony Państwa
Uwagi

Na stronie redakcyjnej podtytuł: księga dedykowana Antoniemu Macierewiczowi w 70. rocznicę urodzin. Bibliografia selektywna publikacji Antoniego Macierewicza na stronach 33-61.

Rozdziały
Polska racja stanu a geopolityczna koncepcja Antoniego Macierewicza (s. 109-140)
Uwikłania Wiesława Chrzanowskiego : (próba podsumowania) (s. 239-274)
Nowe służby na nowe czasy. Uwagi na temat likwidacji Służby Bezpieczeństwa, weryfikacji i utworzenia Urzędu Ochrony Państwa (s. 385-412)
Czerwona pigułka : Anatolij Golicyn i jego książki (s. 413-442)
Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0