Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozważania o suwerenności na stulecie niepodległości

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Published in

Polski Przegląd Dyplomatyczny

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrwywiad wojskowy
  • Suwerenność państwa
Pages (from - to)

49 - 57

URL

https://www.pism.pl/publikacje/Polski_Przeglad_Dyplomatyczny_nr_4_2018

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0