Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Polski Przegląd Dyplomatyczny

Publisher name

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ISSN

1642-4069

Publication frequency

quarterly

URL

http://ppd.pism.pl

Journal years