Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Marian Chodacki 1898-1975

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Typ książki

książka popularnonaukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Życiorys ppłk. Mariana Chodackiego ps. "Maracz"

Miejsce

Szczecin, Polska

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Data opublikowania

2019

Liczba stron

35

URL

https://www.academia.edu/41389217/Marian_Chodacki_1898-1975

Słowa kluczowe
PL
  • Chodacki Marian (1898-1975)
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
  • Oficerowie
  • Wywiad wojskowy polski
  • Polska
  • Biografia