Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | Journal year: 2018

Number nr 1(14)
URL

http://www.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/,2,2,19206,108,132

Articles (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS