Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Year 2018
URL

http://www.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/,2,2,19206,108,132

Points of MNiSW

7.0

Journal numbers