Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate | Journal year: 2022

Number nr 12(1)
Date of publication

18.11.2022

URL

https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/2022/11/18/annales-universitatis-paedeagogicae-cracoviensis-studia-de-securitate-12-2022-1/

Comments

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer (1/2022) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”. Począwszy od tego numeru, Redakcja wprowadziła szereg zmian dostosowujących czasopismo do standardów międzynarodowych referencyjnych baz danych. W ramach przedmiotowych zmian uwzględniono konieczność dodania do tekstu abstraktu o określonej strukturze w języku polskim i angielskim. Jednocześnie na stronie czasopisma jednoznacznie podkreślono wdrożony kodeks postępowania etycznego oraz scharakteryzowano proces recenzji. Celem zmian jest doskonalenie jakości i dalsze wpisywanie czasopisma w rynek naukowych czasopism zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z uwzględnieniem jego zaindeksowania w pełnotekstowych i bibliograficznych bazach danych.

Articles (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS