Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Seria konferencji

International Business Information Management Association Conference

Nazwa

34th International Business Information Management Association Conference

Nazwa konferencji z listy MNiSW

International Business Information Management [IBIMA]

Punktacja konferencji z listy MNiSW

70.0

Nazwa skrócona

EN 34th IBIMA Conference

Data konferencji

13-14.11.2019

Miejsce

Madryt, Spain

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

https://ibima.org/conference/34th-ibima-conference/

Opis

PL Międzynarodowa konferencja dotycząca szeregu ważnych tematów z zakresu wszystkich głównych dziedzin biznesu. Liczne referaty i prezentacje warsztatowe prowadzone przez naukowców i badaczy z całego świata. 34. konferencja IBIMA porusza zagadnienia obejmujące takie dziedziny jak ekonomia, zarządzanie, zarządzanie informacjami, innowacje, przedsiębiorczość, edukację, marketing, zasoby ludzkie i finanse. International Business Information Management Association (IBIMA) to stowarzyszenie akademickie zajmujące się promowaniem starannego sprawdzania i rozpowszechniania nowoczesnego zarządzania i rozwiązań biznesowych w dzisiejszym środowisku biznesowym oraz wypełnianie luki między badaniami a praktyką.

Organizator

International Business Information Management Association (IBIMA)

Publikacje (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS