Processing may take a few seconds...

Conference

Series of conferences

International Business Information Management Association Conference

Name

34th International Business Information Management Association Conference

Conference name from the MNiSW list

International Business Information Management [IBIMA]

Conference score from the MNiSW list

70.0

Short name

EN 34th IBIMA Conference

Conference date

13-14.11.2019

Place

Madryt, Spain

Conference type

international

URL

https://ibima.org/conference/34th-ibima-conference/

Description

PL Międzynarodowa konferencja dotycząca szeregu ważnych tematów z zakresu wszystkich głównych dziedzin biznesu. Liczne referaty i prezentacje warsztatowe prowadzone przez naukowców i badaczy z całego świata. 34. konferencja IBIMA porusza zagadnienia obejmujące takie dziedziny jak ekonomia, zarządzanie, zarządzanie informacjami, innowacje, przedsiębiorczość, edukację, marketing, zasoby ludzkie i finanse. International Business Information Management Association (IBIMA) to stowarzyszenie akademickie zajmujące się promowaniem starannego sprawdzania i rozpowszechniania nowoczesnego zarządzania i rozwiązań biznesowych w dzisiejszym środowisku biznesowym oraz wypełnianie luki między badaniami a praktyką.

Organizer

International Business Information Management Association (IBIMA)

Publications (10)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS