Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Civil Innovative Solutions as a Source to Improve the Effectiveness of Logistics System of Polish Armed Forces

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Polska
  • Potencjał logistyczny
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
EN
  • Military logistics
  • Logistic potential
  • Army
  • Poland
  • Civil-military cooperation
Streszczenie

EN For many years, the source of the development of logistics processes in the civil sector solutions have been used in the military sphere. Now the situation has changed, currently in many cases the patterns are the basis for improvement of the civil sphere of logistical support troops. It is worth noting that a special role in this field have civilian innovative solutions because their implementation is much faster in the free market economy. The material focuses on identifying and assessing the possibilities of implementing innovative logistics solutions from the civil sector, which could contribute to the maximum extent to the logistical efficiency of the Polish Armed Forces.

Strony (od-do)

12554 - 12565

URL

https://ibima.org/university/war-studies-university-poland/

Książka

Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage

Zaprezentowany na

34th International Business Information Management Association Conference, 13-14.11.2019, Madryt, Spain

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

International Business Information Management Association (IBIMA)

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

70,0

Publikacja indeksowana w

WoS