Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Koncepcja systemu bezpieczeństwa narodowego w ujęciu całościowym i ogólnym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Holizm (filozofia)
 • Obronność państwa
 • Organizacja
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Strategia obronna
 • System obronny państwa
 • Zarządzanie
EN
 • Defence capability of a State
 • Defensive strategy
 • Holism (physiology)
 • Management
 • National security
 • Organization
 • Security strategy
Abstract

PL W rozważaniach nad naturą systemu bezpieczeństwa narodowego (SBN) trzeba brać pod uwagę myślenie kategoriami systemowymi. Dzięki temu SBN będzie można traktować jako celowo wyodrębniany w państwie zbiór podmiotów wypełniających misje w sferze bezpieczeństwa narodowego oraz relacji regulujących wzajemne stosunki między nimi. Warto też uwzględniać, iż coraz bardziej złożony charakter współczesnych wyzwań i zagrożeń oraz działalności i aktywności państwa w zakresie organizacji życia politycznego i społeczno-gospodarczego, spowodował konieczność wypracowania nowych metod analizy zjawisk i procesów oraz nowego zorganizowania się państwa na rzecz ochrony interesów narodowych (bezpieczeństwa narodowego). Metodą umożliwiającą radzenie sobie z wyzwaniami w tym względzie stało się podejście holistyczne. Ujmuje ono całość rozpatrywanego zjawiska w kontekście jego związków, zarówno z otaczającym go światem, jak i z jego strukturą (wewnętrznymi relacjami opisanymi na zbiorze podmiotów, z których się składa).

Pages (from - to)

199 - 298

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366101

Book

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. System bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0