Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

System bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a środowisko polityczno-militarne i społeczno-ekonomiczne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polska
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Strategia obronna
 • System obronny państwa
EN
 • Defence capability of a State
 • Defensive strategy
 • International security
 • National security
 • Poland
 • Security policy
 • Security strategy
Abstract

PL Środowisko, w jakim funkcjonuje państwo, a więc i środowisko bezpieczeństwa narodowego, ma swój wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. Wyzwania i zagrożenia, które go dotyczą, jego aktywność i w końcu funkcje jakie wypełnia mają swoje źródła na zewnątrz lub wynikają one z jego wewnętrznej natury. Pośród nich jednym z kluczowych zagadnień jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w związku z wystąpieniem wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny. Celem państwa jest bowiem między innymi bezpieczeństwo, a co się z tym łączy – jego działania mają zmierzać i zmierzają do tego, aby to bezpieczeństwo zapewniać. Złożone, niepewne i dynamiczne środowisko bezpieczeństwa narodowego, również w wymiarze zewnętrznym, sprawia, że rosną interakcje polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne w skali krajowej i międzynarodowej. Wpływa to znacząco zarówno na strategię, jak i wypełnienie misji państwa w poszczególnych dziedzinach jego funkcjonowania. Analizując środowisko polityczno-militarne i społeczno-ekonomiczne bezpieczeństwa narodowego dostrzegamy jego aspekty wewnętrzne i zewnętrzne, pośród których dominują czynniki o charakterze politycznym, militarnym, społecznym i ekonomicznym. Nie można jednak nie brać pod uwagę czynników kulturowych, ideologicznych, normatywnych i informacyjnych. Wiele z nich ma charakter trwały, względnie trwały lub też zmienny. W każdym wypadku znajdą się takie czynniki, które ze względu na skalę oddziaływania, będą istotnie (decydująco) wpływały na stan bezpieczeństwa narodowego i przedmiotowego systemu, inne mało istotnie, a jeszcze inne będą dla niego obojętne.

Pages (from - to)

23 - 63

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366101

Book

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. System bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa

Ministry points / chapter

20.0