Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wypalenie zawodowe w teorii i praktyce jako determinant pracy i bezpieczeństwa w służbach mundurowych

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Occupational Burn in Theory And Practice as a Determinant of Work and Safety in Uniform Services

Year of publication

2022

Published in

Studia Społeczne

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3 (38)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Psychologia
  • Służby mundurowe
  • Stres zawodowy
  • Wypalenie zawodowe
Abstract

PL Wiele osób w swojej pracy może dostrzec bardzo głęboki sens związany z pomaganiem innym. Poczucie spełnienia, satysfakcja, że to co robią, czyni życie innych szczęśliwym, daję szanse normalnego życia, staje się motorem wielu działań. Jednak w wielu przypadkach praca zawodowa jest przyczyną poważnych obciążeń i rodzi wiele stresu i problemów. Charakterystyka wykonywanej pracy jest jednym z najistotniejszych czynników determinujących stopień zagrożenia zawodowym wypaleniem zawodowym, wpływającym na bezpieczeństwo jednostki i publiczne. Praca w ciągłym, kontakcie z ludźmi, jak to jest w służbach mundurowych, często charakteryzuje się dużym stopniem zaangażowania emocjonalnego. Jeżeli dodamy do tego wpływ stresu i konieczność radzenia sobie z nierealistycznymi oczekiwaniami otoczenia, śmiało możemy przypuszczać, iż grupa służb mundurowych jest grupą podwyższonego ryzyka, której stan wpływa na poziom bezpieczeństwa narodowego. Osobiste obserwacje i doświadczenia skłoniły autorów do opracowania artykułu, którego głównym celem jest analiza, przedstawienie i zbadanie procesu wypalenia zawodowego wśród pracowników służb mundurowych oraz znalezienia możliwych instrumentów przeciwdziałania temu procesowi.

Date of online publication

20.02.2023

Pages (from - to)

71 - 83

URL

https://mans.org.pl/studia-spoleczne/numery-czasopism/

Comments

Bibliografia na stronie 83.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

20.02.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

20.0