Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Społeczne

Editors

Additional title

EN Social Studies

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.6 Management and quality studies
5.7 Law
5.9 Education
5.11 Psychology

Journal unique ID

201298

Publisher name

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Editorship

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, wsm.warszawa.pl

Domains

PL Nauki społeczne

ISSN

2081-0008

eISSN

2449-9714

Publication frequency

quarterly

URL

https://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/o-czasopismie

BazEkon

https://bazekon.uek.krakow.pl/przegladaj/S/2081-0008

Comments

Interdyscyplinarne pismo z zakresu dziedziny nauk społecznych, zawierające artykuły odzwierciedlające procesy społeczne, gospodarcze i polityczne zachodzące w Polsce, w Europie i na świecie. Publikowane teksty reprezentują szerokie spektrum tematyczne, obejmujące zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne. Zamiarem redakcji jest uczynienie z pisma "Studia Społeczne" ośrodka prezentacji zarówno już ugruntowanych poglądów, a także nowych tendencji. Celem periodyku jest współpraca i integracja środowiska naukowego skupionego wokół dziedziny nauk społecznych. Czasopismo Studia Społeczne posiada Rady Naukowe, przypisane do trzech działów, odzwierciedlających dyscypliny naukowe, w ramach których powstają publikacje: Dział: Pedagogika, Psychologia, Nauki Socjologiczne Dział: Nauki Prawne, Nauki o Polityce i Administracji, Nauki o Bezpieczeństwie Dział: Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Ekonomia i Finanse. Kwartalnik "Studia Społeczne" jest w wykazie czasopism naukowych MEiN i ma 20 punktów.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 20.0 ---