Processing may take a few seconds...

Article


Title

Czego obawiała się władza? : studium naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych z końca 1980 r. na temat ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 13

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Spraw Wewnętrznych (Warszawa)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polska
  • Wydarzenia w Polsce (1980-1981)
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

319 - 344

DOI

10.48261/PAIPN201316

URL

https://ipn.gov.pl/par/tomy-archiwalne/19691,Tom-132020.html

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 343. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0