Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.3 Historia
1.6 Nauki o kulturze i religii
2.1 Architektura i urbanistyka
5.4 Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Unikatowy identyfikator czasopisma

25754

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej

Dziedziny

PL Historia | Media i komunikacja społeczna | Religia i duchowość

ISSN

1899-1254

URL

https://ipn.gov.pl/par/o-czasopismie/14421,Tom-122019.html

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/364/

Uwagi

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” to czasopismo naukowe wydawany przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN od 2008 r. Omawia zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej archiwistyki w ujęciu funkcjonowania pionu archiwalnego Instytutu i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. W periodyku publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum IPN. Istotna jest w nim popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Pismo umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących uczestniczyć w naukowej debacie z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa. Czasopismo indeksowane jest w takich bazach jak: Index Copernicus International – Journals Master List, w liście referencyjnej czasopism ERIH Plus, w bazie abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji SCOPUS, w polskiej bazie cytowań POL-index oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2019 20,0 ---
  • 2020 20,0 ---