Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
1.6 Culture and religion studies
2.1 Architecture and urban planning
5.4 Communication and media studies

Journal unique ID

25754

Publisher name

Instytut Pamięci Narodowej

Domains

PL Historia | Media i komunikacja społeczna | Religia i duchowość

ISSN

1899-1254

URL

https://ipn.gov.pl/par/o-czasopismie/14421,Tom-122019.html

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/364/

Comments

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” to czasopismo naukowe wydawany przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN od 2008 r. Omawia zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej archiwistyki w ujęciu funkcjonowania pionu archiwalnego Instytutu i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. W periodyku publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum IPN. Istotna jest w nim popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Pismo umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących uczestniczyć w naukowej debacie z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa. Czasopismo indeksowane jest w takich bazach jak: Index Copernicus International – Journals Master List, w liście referencyjnej czasopism ERIH Plus, w bazie abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji SCOPUS, w polskiej bazie cytowań POL-index oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---