Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne problemy prawne i ekonomiczne

Editors

[ 1 ] Uniwersytet Szczeciński

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Gospodarka to złożony system uwarunkowany przez znaczną liczbę podmiotów. Decyzje podjęte przez te podmioty inicjują procesy gospodarcze, natomiast te składają się w heterogeniczne tendencje rejestrowane w ujęciu mikroekonomicznym, mezoekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Wielorakość zdarzeń i procesów gospodarczych, determinant, implikacji przez nie generowanych, zdaje się być niemożliwa do opanowania. Stopień zdywersyfikowania współczesnej gospodarki jest znaczny i nieprzerwanie się zwiększa. Eksploracja trudności występujących w obszarze interakcji interpersonalnych oraz interpretacja otaczającego świata to istotne problemy w obliczu których stoją badawcze z różnych dziedzin nauk. W prowadzonych analizach konieczne jest podejście wielowątkowe, ponieważ daje ono perspektywę studiowania określonych aspektów w ujęciu szerszym i przy włączeniu determinant odmiennej problematyki. Analizy ekonomiczne związane są z permanentnym i konsekwentnym dążeniem do poszukiwania informacji, danych dających możliwość objaśnienia faktów i cyklów gospodarczych. Jednocześnie konieczna jest optymalizacja metod naukowych oraz kwerenda nowatorskich rozwiązań podejmowanych zagadnień. Badacze obiektywnie dążą do identyfikacji stanu faktycznego oraz do eksploracji właściwości zdarzeń. Analizy te umożliwiają interferencję w zakresie charakteru rozważanych problemów oraz praw warunkujących gospodarkę. Tworzenie wiedzy dotyczącej problemów ekonomiczno-prawnych jest złożone, dlatego należy wyrazić uznanie dla autorów za ich trud włożony do powstania niniejszej monografii. Publikacja pt. Współczesne problemy prawne i ekonomiczne jest wynikiem pracy badaczy, którzy prezentują wyniki badań obejmujące swą tematyką takie zagadnienia jak: bankowość centralna w ujęciu globalnym, ocena stabilności finansowej spółki akcyjnej, unijne reguły fiskalne, efektywność przekazu reklamowego, nierówność płci i jej wpływ na gospodarkę. Monografia powstała przy współpracy autorów z wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Wyrażam nadzieję, że tak zdywersyfikowany konglomerat artykułów spełni oczekiwania Czytelników oraz będzie stanowić inspirację do powstania kolejnych prac naukowych.

Place

Łódź, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

Date of online publication

2022

Date of publication

2022

Number of pages

225

ISBN

978-83-67074-92-6

URL

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Prawo-i-ekonomia-8-2022-l74pokxh.pdf

Keywords
PL
  • Banki
  • Gospodarka
  • Ekonomia
  • Prawo
Chapters
Zaangażowanie Kraków Airport w realizację dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście wyzwań dla regionalnych portów lotniczych (p. 123-143)
Efektywność przekazu reklamowego linii lotniczych : runda pierwsza badań (p. 187-203)
License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Release date

01.08.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication