Processing may take a few seconds...

Article


Title

Handel ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych w latach 2012–2020

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Human trafficking in Europe as a security challenge for states and international organizations in 2012–2020

Year of publication

2022

Published in

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE

Journal year: 2022 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości
 • Dane statystyczne
 • Europa
 • Handel ludźmi
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
 • Niewolnictwo
 • Ofiary przestępstw
 • Organizacje międzynarodowe
 • Unia Europejska (UE)
 • UNICEF
 • Polityka międzynarodowa
 • Prawo międzynarodowe
 • Przestępczość zorganizowana
EN
 • Crime
 • Human trafficking
 • Europe
 • European Union
 • International Organisations
 • International law
 • International security
 • International policy
Abstract

PL Artykuł ukazuje zagadnienie handlu ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa, na podstawie raportów opublikowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Unię Europejską. Przedstawiona została definicja handlu ludźmi, dokumenty międzynarodowe dotyczące handlu ludźmi, takie jak Protokół z Palermo i Konwencja Rady Europy. Ponadto ukazano cele handlu ludźmi w Europie i profil ofiar, jak również skalę zjawiska w Europie, z podziałem na Europę Zachodnią i Południową oraz Europę Środkową i Południowo-Wschodnią, a także oddzielnie – Unię Europejską. Następnie zarysowano podobieństwa i różnice w procederze handlu ludźmi w Europie w porównaniu z innymi regionami świata w latach 2012–2020, profil przestępczości w związku ze współczesnym niewolnictwem, a także politykę państw regionu wobec tego problemu

EN The article presents the issue of trafficking in people in Europe as the challenge for security, on the basis of the reports published by the United Nations Office on Drugs and Crime as well as the European Union. The article discusses a definition of human trafficking and international documents on human trafficking, such as the Palermo Protocol and one of the Conventions of the European Council. Moreover, the article shows purposes of human trafficking, the profile of victims, as well as the scale of phenomenon in Europe, including the division into Western and Southern Europe, and Central and South-Eastern Europe, and separately the European Union. Afterwards, the article highlights similarities and differences in this dirty business in Europe and other regions of the world between 2012 and 2020, as well as the criminal profile of contemporary slavery and the policy of European countries in the area concerned.

Date of online publication

15.03.2022

Pages (from - to)

27 - 51

DOI

10.14746/ssp.2022.1.2

URL

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/32773

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 49-51.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Release date

15.03.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0