Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.4 Learning about social communication and the media
5.5 Science about politics and administration

Journal unique ID

200283

Publisher name

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Editorship

Redaktor naczelny Andrzej Stelmach Zastępca Redaktora naczelnego Szymon Ossowski

Domains

PL Politologia | Nauki polityczne | Nauki o mediach | Integracja europejska | Stosunki międzynarodowe

ISSN

1731-7517

Publication frequency

quarterly

Comments

Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) ukazuje się regularnie od 2003 roku. Periodyk wydawany jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Czasopismo jest punktowane. Aktualna liczba punktów za artykuł – 14. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane. Na jego łamach artykuły i recenzje publikują badacze z Polski i zagranicy. Artykuły zamieszczane są zarówno w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych. Każdy artykuł w języku polskim opatrzony jest angielskim streszczeniem, a tekst obcojęzyczny – polskim. Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej.

Unified list of scientific journals 2013-2016

14

Journal years