Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wstęp redaktora naukowego wydania

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Introduction of the Editor

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 278 | Journal number: nr 1

Article type

editorial

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Abstract

PL Najnowszy 278 tom czasopisma „Wiedza Obronna” nosi tytuł „Współczesne środowisko bezpieczeństwa a zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia państwa”. Tak szeroko ujęty temat przewodni wydania stworzył szansę na spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego z perspektywy różnych dyscyplin naukowych w obszarze nauk społecznych m.in. nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych oraz nauk o polityce. Jest to zgodne z misją „Wiedzy Obronnej”, a więc prowadzenie pogłębionych badania nad bezpieczeństwem narodowym w zakresie teoretycznym i praktycznym w tym publikowanie oryginalnych artykułów dotyczących multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w wymiarze militarnym i niemilitarnym.

Date of online publication

25.03.2022

Pages (from - to)

7 - 10

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/147/156

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

25.03.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication