Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zielona Księga Polskiego Prawa Kosmicznego. Przedmiot regulacji ustawowej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2022

Published in

Ad Astra : Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Administracja
 • Administracja rządowa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Infrastruktura
 • Kosmos
 • Logistyka
 • Prawodawstwo
 • Polska
 • Prawo kosmiczne
EN
 • International security
 • National security
 • Poland
 • Space
 • Space law
Abstract

PL Zielona Księga Polskiego Prawa Kosmicznego Rozdział 1 pt. „Przedmiot regulacji ustawowej” to zbiór postulatów dotyczących projektu ustawy o działalności kosmicznej. Grupa Robocza ds. Polskiego Prawa Kosmicznego uczestniczy w ten sposób w rządowych pracach legislacyjnych, inspirując władzę i wskazując pożądane rozwiązania prawne.

EN The Green Book of the Polish Space Law Chapter 1 entitled „The subject of statutory regulation” is a collection of de lege ferenda postulates concerning the draft law on space activities. The Working Group on Polish Space Law thus participates in the governmental legislative work, inspiring the authorities and indicating the necessary legal solutions.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

1 - 10

DOI

10.53261/adastra20220301

URL

http://adastra.im.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Ad-Astra_Nr3_2022-Malinowska_Polkowska_Szlachetko_Hopej_Kloda_Malinowski_policy.pdf

Points of MNiSW / journal

5.0