Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Ad Astra : Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym

Editors

Publisher name

Instytut Metropolitalny

Editorship

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Domains

PL Prawo

Publication frequency

quarterly

URL

http://adastra.im.edu.pl/

Comments

Niniejszy periodyk ma charakter naukowy, elektroniczny i otwarty. Publikowane są w nim rozważania mające postać artykułów oraz komunikatów. Całość ukazuje się co kwartał w formie pliku PDF dostępnego, bez konieczności uiszczania opłat, dla wszystkich zainteresowanych tematyką kosmiczną. Rada Naukowa: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki , dr hab. Marek Grzybowski, prof. UM, dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK, dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASW, dr hab Darek Szostek, prof. UŚ, dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG, dr hab. Bartosz Smolik, dr hab. Mariusz Szyrski, dr Magdalena Adamowicz, dr Damian M. Bielicki, dr Paweł Chyc, dr Katarzyna Szlachetko, dr Piotr Szudejko, dr Paulina Topolska, dr Qingmei Wen, dr Krzysztof Ziołkowski, mgr Mariusz T. Kłoda.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 5.0 ---
  • 2022 5.0 ---