Processing may take a few seconds...

Article


Title

Strategic Purchases In The Enterprise : Theoretical And Practical Approach

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Strategiczne zakupy w przedsiębiorstwie : podejście teoretyczne i praktyczne

Year of publication

2021

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 16 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Abstract

PL W połowie lat 90. XX w literaturze zaczęto podkreślać rolę strategicznego zarządzania zakupami, ponieważ mają one znaczenie w umocnieniu i stworzeniu funkcji zakupowej w strukturze organizacyjnej. Ponadto, działania strategicznego podejścia do zakupów mają za zadanie wsparcia najwyższej kadry zarządzającej, stworzenia interakcji z innymi funkcjami biznesowymi oraz dostawcami w łańcuchu dostaw, jak również podnieść kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie zakupami. Celem artykułu jest zaprezentowani teoretycznych oraz praktycznych aspektów definiowania zakupów strategicznych, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, w postaci studium przypadku.

EN In the mid-1990s, the literature began to emphasize the role of strategic procurement management, as it is important in strengthening and creating a purchasing function in the organizational structure. In addition, the activities of the strategic approach to procurement are designed to support top management, create interaction with other business functions and suppliers in the supply chain, as well as improve the competences of people responsible for purchasing management. The aim of the article is to present the theoretical and practical aspects of defining strategic purchases, on the example of a selected enterprise, in the form of a case study.

Date of online publication

06.01.2022

Pages (from - to)

65 - 80

DOI

10.37055/nsz/145580

URL

https://nsz.wat.edu.pl/pdf-145580-72757?filename=Strategiczne%20zakupy%20w.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 79 - 80.

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0