Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wnioski z testów algorytmu AlphaStar w świetle koncepcji bojowego wykorzystania sztucznej inteligencji Kennetha Payne'a

Authors

[ 1 ] Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • AlphaStar
  • Strategia
  • Sztuczna inteligencja
  • Sztuka wojenna
  • Uczenie się maszyn
  • Kenneth Payne
Abstract

PL Brytyjski badacz myśli strategicznej Kenneth Payne z King's College London opublikował w 2018 r. książkę "Strategy, Evolution, and War: From Apes to Artifical Intelligence", w której przedstawił krytyczną koncepcję bojowego wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji. Zawierała ona analizę możliwych konsekwencji jej powszechnego użycia zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym. Celem niniejszego artykułu jest zrekonstruowanie najważniejszych elementów koncepcji Payne'a i skonfrontowanie ich z wnioskami z testów algorytmu AlphaStar. Jest on wygenerowanym na podstawie uczenia maszynowego systemem sztucznej inteligencji służącym do rozgrywki w strategię czasu rzeczywistego "Starcraft II" rzucają pewne światło na specyfikę działania, zwłaszcza podejmowania decyzji przez systemy AI w warunkach czasu rzeczywistego, dużej złożoności środowiska działań oraz niepełnej informacji.

Date of online publication

15.02.2022

Pages (from - to)

274 - 288

Comments

Bibliografia na stronach 286-287. Streszczenie angielskie.

Book

Animus Belli 2019 : duch wojny. T. 3, Zmienność w historii sztuki wojennej

Presented on

Animus Belli IV, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0