Processing may take a few seconds...

Article


Title

Geopolityczny wymiar badania konfliktów zbrojnych. Konceptualizacja teoretyczna kategorii uwarunkowań geopolitycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Additional title

EN The geopolitical dimension of the study of armed conflicts. Theoretical conceptualization of the category of geopolitical conditions

Year of publication

2021

Published in

Fides, Ratio et Patria. Studia toruńskie

Journal year: 2021 | Journal number: nr 15

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Konflikty zbrojne
  • Paradygmat
EN
  • Armed conflict
  • Geopolitics
  • International security
Abstract

PL Artykuł traktuje o teoretycznych asumptach weryfikowania konfliktów zbrojnych. Tekst buduje kontekst teoretyczny kategorii uwarunkowań geopolitycznych konfliktów zbrojnych, dzięki której możliwe staje się analizowanie wojen w paradygmacie badań geopolitycznych i w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Praca podaje szerokie ujęcie uwarunkowań geopolitycznych jako konstruktu teoretycznego oraz wypracowuje narzędzie operacyjne do badań nad konfliktami międzynarodowymi

EN The article treats the theoretical asumpts of verifying armed conflicts. The text builds a theoretical framework for the category of geopolitical conditions of armed conflicts, which makes it possible to analyse wars in the paradigm of geopolitical studies and in the context of international security. The paper gives a broad account of geopolitical conditionality as a theoretical construct and develops an operational tool for the study of international conflicts.

Pages (from - to)

9 - 32

URL

https://www.researchgate.net/publication/358047211_Geopolityczny_wymiar_badania_konfliktow_zbrojnych_Konceptualizacja_teoretyczna_kategorii_uwarunkowan_geopolitycznych

Comments

Bibliografia na stronach 30-32. https://www.researchgate.net/publication/358047211_Geopolityczny_wymiar_badania_konfliktow_zbrojnych_Konceptualizacja_teoretyczna_kategorii_uwarunkowan_geopolitycznych

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0