Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Fides, Ratio et Patria. Studia toruńskie

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.2 Philosophy
1.3 History
1.6 Culture and religion studies
5.4 Communication and media studies
5.9 Education
7.1 Theology

Journal unique ID

201013

Publisher name

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Editorship

Redakcja Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie św. Józefa 23/35 87-100 Toruń, Polska E-mail:frep@wsksim.edu.pl

ISSN

2392-1463

Publication frequency

half-yearly

URL

https://wsksim.edu.pl/fides-ratio-et-patria-studia-torunskie/

Comments

Półrocznik naukowy pt. „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” jest wydawany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tytuł pisma zaczerpnęliśmy ze słów zawartych w herbie uczelni. Są one ściśle ze sobą związane. Wiara chrześcijańska jest fundamentem systemu wartości, który z kolei powinien stanowić podstawę życia zarówno jednostek, jak i społeczeństw. Rozum to narzędzie dane nam przez Boga dla rozpoznawania i przenikania cnót: Prawdy, Piękna i Dobra. Ojczyzna stanowi nasze miejsce na Ziemi, a równocześnie to zbiorowość (Naród) z którym związane są doczesne losy ludzi. Miłość do Ojczyzny jest wymogiem Wiary chrześcijańskiej, wyraża ją m. in. rozumna praca dla dobra wspólnego.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 70.0 ---