Processing may take a few seconds...

Article


Title

Poland as a periphery in Immanuel Wallerstein’s theory

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 56 | Journal number: Special Issue

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Geopolityka
 • Globalizacja
 • Polska
 • Stosunki międzynarodowe
 • Wallerstein Immanuel Maurice (1930-2019)
 • Teoria systemów
EN
 • Geopolitics
 • International relations
 • International security
 • Poland
Abstract

PL Artykuł przedstawia problematykę peryferii i jej odniesienie do miejsca Polski w koncepcji systemu światowego wg. Immanuela Wallersteina. W artykule omówiono problemy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym Polski. Przedstawia także postrzeganie Polski jako kraju peryferyjnego i na podstawie teoretycznych rozważań przekonuje do możliwości postrzegania Polski jako kraju półperyferyjnego.

EN The article presents the issue of peripheries and its reference to Poland’s position in the world-system concept of Immanuel Wallerstein. Th e article discusses problems related to international security of Poland. It also presents the perception of Poland as a peripheral country and, on the basis of theoretical considerations, argues for the possibility of viewing Poland as a semi-peripheral country. Publication fi nanced under the project implemented in the Research Grant Program of the Ministry of National Defence of the Republic of Poland

Pages (from - to)

175 - 193

DOI

10.12775/SDR.2021.EN6.09

URL

https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/36878

Comments

Bibliografia na stronach 191-193.

License type

CC BY-ND (attribution - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

100.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

100.0