Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Editors

Previous title

PL Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej

Publisher name

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Editorship

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 00-272 Warszawa www.sdr-ihpan.edu.pl

Domains

PL Historia

ISSN

1230-5057

eISSN

2353-6403

Publication frequency

half-yearly

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SDR/article/view/SDR.2016.2.06

Comments

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” wydawane są przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Uznane w kraju i zagranicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. Publikowane są w piśmie przede wszystkim artykuły i studia dotyczące powiązań tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów. Pierwszy numer Studiów ukazał się w 1965 r. i nosił tytuł „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”. W 1992 r. tytuł rocznika zmieniono na „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Od roku 2014 Studia ukazują sią jako półrocznik. „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” znajdują się na liście ERIH+ oraz Index Copernicus (ICV 63.98 pkt.). Są indeksowane w bazach CEJSH.

Unified list of scientific journals 2013-2016

10

Journal years