Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ankieta dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wyniki

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Additional title

PL RAPORT

Year of publication

2021

Published in

Ad Astra : Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo kosmiczne
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Prawo międzynarodowe
Abstract

PL W ostatnich latach w wielu państwach uchwalono lub gruntownie znowelizowano ustawy regulujące wykonywanie działalności kosmicznej. Wyjątkiem są tu Stany Zjednoczone Ameryki (USA), których wewnętrzne prawo kosmiczne ulega ciągłym przekształceniom ze względu na aktywność tego państwa oraz podmiotów mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium tego państwa w przestrzeni kosmicznej (np. spółka Space Exploration Technologies Corp. – SpaceX). Jeżeli chodzi o inne państwa mające własne kosmiczne prawo krajowe, to warto wymienić tu Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ukrainę, Portugalię, Australię, Finlandię, Wielką Brytanię, Nową Zelandię oraz Danię. Prace nad polską ustawą o działalności kosmicznej trwają od 2013 r. Ostatni publicznie dostępny projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych pochodzi z dnia 10 lipca 2017 r.12. Został on poddany konsultacjom społecznym, w następstwie których podjęto decyzję o opracowaniu nowej wersji projektu ustawy (prace w tym zakresie są na zaawansowanym etapie). Opracowanie projektu ustawy o działalności kosmicznej zostało uwzględnione w planie działalności Ministra Rozwoju i Technologii na rok 2022 dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka.

Date of online publication

2021 (Date presumed)

Pages (from - to)

2 - 34

DOI

10.53261/adastra20210103

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0