Processing may take a few seconds...

Book


Title

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Prawo, historia i gospodarka

Editors

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Młodzi Naukowcy

Date of publication

2021

Number of pages

107

ISBN

978-83-66743-58-8

Chapters
Edukacja w warunkach stalinizmu, czyli kreda i tablica w służbie komunistycznej ideologii. Wybrane Licea Ogólnokształcące na Pomorzu Zachodnim w latach 1948-1954 (p. 52-60)
Humanizacja systemu niewolniczego w czasach Antoninusa Piusa (p. 61-65)
Zmiana w regulacji prawnej dotyczącej kastracji niewolników w Imperium Romanum (p. 66-75)
Conference

XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 22.03.2021