Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Prawo, historia i gospodarka

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Młodzi Naukowcy

Data opublikowania

2021

Liczba stron

107

ISBN

978-83-66743-58-8

Rozdziały
Edukacja w warunkach stalinizmu, czyli kreda i tablica w służbie komunistycznej ideologii. Wybrane Licea Ogólnokształcące na Pomorzu Zachodnim w latach 1948-1954 (s. 52-60)
Humanizacja systemu niewolniczego w czasach Antoninusa Piusa (s. 61-65)
Zmiana w regulacji prawnej dotyczącej kastracji niewolników w Imperium Romanum (s. 66-75)
Konferencja

XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 22.03.2021