Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle dokumentów regulujących dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2021 | Tom: t. 275 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Logistyka wojskowa
  • Wojska lądowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
Streszczenie

PL Artykuł stanowi próbę analizy procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle wprowadzonych w ostatnim czasie dokumentów dotyczących dowodzenia i kierowania w działaniach lądowych. W pierwszej kolejności opisano istotę kierowania zabezpieczeniem logistycznym, następnie dokonano krótkiej charakterystyki stosowanego dotychczas modelu przebiegu procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym. W dalszej kolejności scharakteryzowano zadania organów kierowania zabezpieczeniem logistycznym w cyklu dowodzenia zgodnym z modelem opisanym w dokumencie „Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2(B)” oraz przedstawiono wnioski końcowe.

Data udostępnienia online

30.06.2021

Strony (od-do)

105 - 126

DOI

10.34752/2021-f275

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/109/113

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0