Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle dokumentów regulujących dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 275 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Logistyka wojskowa
  • Wojska lądowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
Abstract

PL Artykuł stanowi próbę analizy procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle wprowadzonych w ostatnim czasie dokumentów dotyczących dowodzenia i kierowania w działaniach lądowych. W pierwszej kolejności opisano istotę kierowania zabezpieczeniem logistycznym, następnie dokonano krótkiej charakterystyki stosowanego dotychczas modelu przebiegu procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym. W dalszej kolejności scharakteryzowano zadania organów kierowania zabezpieczeniem logistycznym w cyklu dowodzenia zgodnym z modelem opisanym w dokumencie „Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2(B)” oraz przedstawiono wnioski końcowe.

Date of online publication

30.06.2021

Pages (from - to)

105 - 126

DOI

10.34752/2021-f275

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/109/113

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0